Zielony Las

PODSUMOWANIE KONKURSU ZIELONY LAS

gac

Zielony Las” to konkurs organizowany przez Zakład Gospodarowania Odpadami GAĆ Sp z o o w Oławie.

Konkurs ten polega na zbieraniu surowców wtórnych (makulatury, plastikowych butelek, baterii). Jego głównym celem jest zapoznanie dzieci z problematyką odpadów komunalnych, umocnienie w nich postaw proekologicznych oraz wyrobieniu nawyku zbierania i segregowania surowców wtórnych.

Cele programu:

  • rozwijanie świadomości ekologicznej,

  • wykształcenie motywacji i chęci do zbiorowej i indywidualnej pracy na rzecz środowiska,

  • rozwiązywanie aktualnych problemów ekologicznych,

  • kształtowanie postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska,

  • dostrzeganie zagrożeń wynikających z nadmiernej eksploatacji środowiska,

  • uświadomienie potrzeby ochrony środowiska,

  • podejmowanie konkretnych działań ( segregacja odpadów) dotyczących ochrony środowiska,

  • wprowadzenie „zdrowej rywalizacji” w między klasami.

eko

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Świętej Katarzynie włączyła się w XX edycję konkursu w roku szkolnym 2019/2020. Szkolnym koordynatorem akcji została p. Magdalena Zatoń.
W akcję włączyli się wszyscy uczniowie i wychowawcy klas.

Zbiórka surowców polegała na zbieraniu makulatury/ baterii i butelek typu PET w domu i przynoszeniu ich do szkoły w jednym wyznaczonym dniu. Ilość zebranych surowców zapisywana była na daną klasę. Liczyła się waga surowców zważona przez organizatora akcji.

W tym roku szkolnym udało się zebrać łącznie: 700 kg makulatury, 50 kg butelek typu PET i 90 kg baterii. Wyniki 3 zbiórek były publikowane przez koordynatora w aktualnościach w dzienniku elektronicznym – LIBRUS.
Na początku roku akcja została zawieszona, a następnie w związku z pandemią COVID-19 całkowicie wstrzymana.

Mimo to klasa 7a zajęła pierwsze miejsce w gminie Siechnice. Wyniki zostały opublikowane na stronie facebookowej organizatora pod koniec czerwca i może liczyć na nagrodę pieniężna w wysokości 1700 zł.

Za nagrodę pieniężne, można zorganizować wyjścia edukacyjne lub wycieczki klasowe. Był to dodatkowy element wprowadzający tzw. „zdrową rywalizację” między klasami i szkołami na terenie gminy. A uczniowie „przy okazji” uczyli się prawidłowych postaw ekologicznych, działań na rzecz ekorozwoju oraz działań proekologicznych w społeczności lokalnej.
Program ten stwarza szanse na poprawienie jakości najbliższego otoczenia (dom, szkoła) oraz wprowadzenie zmian korzystnych dla całej społeczności. I będziemy go kontynuowali w przyszłym roku szkolnym.

Wszystkim uczniom, rodzicom i wychowawcom klas bardzo dziękuję za pomoc i wsparcie podczas tej zbiórki.

Magdalena Zatoń

Szkolny koordynator akcji

Organizator: Zakład Gospodarowania Odpadami GAĆ Sp z o o

http://zgo.org.pl/edukacja-ekologiczna/zielony-las.html

https://pl-pl.facebook.com/zgogacolawa

 

prop

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu
Menu