Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa wdrażane w oddziałach przedszkolnych

ZARZĄDZENIE NR 11 /2020

z dnia 12.05.2020 r.

dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia

w sprawie wprowadzenia warunków i procedur zapewniających bezpieczeństwo sanitarne dzieciom i pracownikom podczas pandemii Covid 19

Na podstawie:

  • Rozporządzenie MEN z dnia 29.04.2020 r. poz.780 zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  • Art. 8a, ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59, oraz 2020 r., poz. 322, 374 i 567)
  • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

§ 1

1. Z dniem 18 maja 2020 wprowadza się warunki dostosowane do organizowania opieki w oddziale przedszkolnym w okresie pandemii Covid 19.

2. Wprowadza się procedurę obowiązujące podczas pandemii Covid 19

3. Treść w/w procedury stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia

4. Wymagane dokumenty (załączniki 2)

§ 2

Pracownicy PSP są zobowiązani są do zapoznania się z warunkami i procedurami oraz ścisłego ich przestrzegania.

§ 3

Procedury umieszcza się na stronie internetowej szkoły oraz w e- dzienniku Librus w celu zapoznania się przez rodziców .

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie 18.05.2020r.

Jolanta Przybytniowska

Dyrektor Szkoły

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Załącznik nr 2 do wewnętrznych procedur bezpieczństwa w OP

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu
Menu