Baza szkoły

baza3

Teren szkoły sąsiaduje z zabytkowym parkiem o powierzchni 3 ha.

W budynku do dyspozycji szkoły podstawowej są następujące sale:

 • 7 sal lekcyjnych w nowej części szkoły oraz 2 sal dla oddziałów przedszkolnych,
 • 5 sal lekcyjnych w starej części szkoły,
 • pracownia komputerowa (15 stanowisk),
 • pracownia multimedialna do nauki języków obcych,
 • sala do ćwiczeń korekcyjnych z pełnym wyposażeniem,
 • biblioteka z ICIM,
 • hala sportowa udostępniana szkole przez zarządzający SISK,
 • gabinet profilaktyczno-medyczny,
 • gabinet logopedy i terapii pedagogicznej,
 • gabinet pedagoga i psychologa,
 • gabinet wicedyrektora,
 • sekretariat i gabinet dyrektora,
 • szatnia – 12 boksów; wszyscy uczniowie od kl. 4. mają do dyspozycji indywidualne szafki na przybory szkolne.

Pracownie, sale i gabinety są sukcesywnie doposażane w nowe pomoce naukowe, sprzęty szkolne i techniczne. W szkole działa sieć internetowa, która jest wykorzystywana do celów dydaktycznych i prowadzenia e-dziennika. Teren wokół szkoły został optymalnie zagospodarowany.

Poza wydzielonym terenem w parku znajdują się:

 • boisko do piłki ręcznej i koszykówki o wym. 20×40 (nawierzchnia pokryta jest sztuczna trawą),
 • plac zabaw dla dzieci,
 • ścieżka zdrowia,
 • skocznia i bieżnia do lekkoatletyki,

Cały teren jest uporządkowany i ogrodzony, ciągi komunikacyjne ułożone z puzzli. Wokół szkoły znajdują się liczne kwietniki.

Komputery są udostępnione uczniom i wszystkim nauczycielom. Wszystkie sale i gabinety wyposażone są w odpowiedni sprzęt wraz z oprogramowaniem.

Sale lekcyjne wyposażone są ponadto w niezbędne mapy, plansze i zestawy pomocy dydaktycznych. Warunki pracy uczniów i nauczycieli są bardzo dobre. Budynek jest nowoczesny, kolorowy. Duże okna zapewniają odpowiednią ilość światła dziennego. Szkoła jest bezpieczna, dostosowana do użytku dzieci zgodnie z przepisami BHP.

Nowoczesna baza, piękny zagospodarowany teren szkoły jest efektem wielu lat starań dyrektora szkoły, Stowarzyszenia Pomocy Szkole oraz Władz Gminy – inwestora budowy. Pierwszą rozbudowę rozpoczęto w 1996 roku a zakończono 30.03.2001. Wójtem Gminy był wówczas Jerzy Korczowski, a po nim Jerzy Fitek.  Obecnie burmistrzem Gminy jest pan Milan Uśak ogromnie zaangażowany w sprawy edukacji dzieci i młodzieży. Aktualnie ze względu na dynamiczny rozwój Świętej Katarzyny i miejscowości z obwodu szkolnego pojawiła się konieczność powiększenia obiektu szkolnego o nowe sale i gabinety. Od 3 września 2018 r. rozpoczęła się rozbudowa szkoły.

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu
Menu