Projekt ZUS

projekt zus

W grudniu klasy siódme rozpoczęły realizację „Projektu ZUS”. Zajęcia prowadzone były przez pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ramach projektu uczniowie mieli za zadanie wykonać pracę w jednej z kategorii: plakat, komiks lub film, związany z tematyką ubezpieczeń społecznych.

„Projekt z ZUS” uczy młodzież, by być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do innych pokoleń (solidaryzm społeczny); ubezpieczać się w czasie aktywności zawodowej i indywidualnie dbać o swoją emerytalną przyszłość. Wszystko po to, aby systematyczne budować świadomość młodego pokolenia o tym jak ważne są ubezpieczenia społeczne.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego w szkole podstawowej zachęca nauczycieli, aby wykorzystywali metody aktywizujące. Jedną z nich jest projekt edukacyjny, dzięki któremu Uczeń nabywa kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca w grupie. Metoda projektu rozwija u uczniów przedsiębiorczość i kreatywność.

Zwycięzcami na etapie regionalnym okazały się następujące prace:

Praca grupowa – Plakat „Składki na ZUS” wykonana przez Izę Siarkowską, Jagodę Paździorę, Polę Sójkę, Lenę Janiszewską i Nataszę Zielińską z klasy 7b

Komiks „Emerytura babci” wykonany przez Tymoteusza Kamińskiego z klsy 7b

Film „Czy potrzebny nam ZUS?” przygotowany przez Alexandra Frymusa i Oskara Zakałę z klasy 7b

Anna Chmura

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu
Menu