Dodał sk. Kategoria Aktualności i wydarzenia

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w załączeniu przekazujemy list Ministra Edukacji i Nauki z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/2023.

W liście minister Przemysław Czarnek przedstawił działania MEiN związane z nowoczesną edukacją oraz zmianami, które pojawią się wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Wyraził także wdzięczność nauczycielom za wzorową postawę oraz zaangażowanie w pracę z dziećmi i młodzieżą.

Prosimy o przekazanie listu nauczycielom, uczniom oraz rodzicom.

Życzymy spokojnego i bezpiecznego roku szkolnego.

Z wyrazami szacunku

Biuro Ministra  
Ministerstwo Edukacji i Nauki

 List Ministra Edukacji i Nauki

Dodał sk. Kategoria Aktualności i wydarzenia

krrrOrganizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023

w Publicznej Szkole Podstawowej w Św. Katarzynie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

– Prymasa Tysiąclecia

9.00 – uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 na podwórku przed szkołą, uczestniczą w niej :

 

– dzieci rozpoczynające naukę w klasie I wraz z rodzicami;

– uczniowie klas II-VIII;

-wszyscy nauczyciele.

Po części oficjalnej„ Pierwszoklasiści ” wraz z wychowawcami udają się do klas wejściem „F”( od strony parku- najnowsza cześć szkoły)  na spotkania w swoich salach. Z każdym dzieckiem z klasy I do szkoły może wejść jeden rodzic/opiekun.

Uczniowie klas II-III w pierwszej kolejności, wejściem głównym „A” udają się na spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych (przydział sal na spotkania wg załącznika), Z każdym dzieckiem do szkoły może wejść jeden rodzic/opiekun.

Następnie uczniowie klas IV – VIII wejściem głównym „A” udają się na spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych (przydział sal na spotkania wg załącznika)

*Informacja o dowozach, wraz z rozkładem jazdy autobusów szkolnych w najbliższym czasie zostanie umieszczona na szkolnej www.

*świetlica szkolna dla klas 1-4 w dniu rozpoczęcia roku szkolnego pracuje w godzinach 6.30 -17.00.

8.00 – Ksiądz Proboszcz Bogdan Kania zaprasza wszystkich chętnych uczniów na okolicznościową mszę świętą z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023, do Kościoła uczniowie powinni pójść pod opieką rodziców/opiekunów lub starszego rodzeństwa.

 

   Życzymy udanego i zdrowego roku szkolnego 2022/2023

 

      Z wyrazami szacunku

     Jolanta Przybytniowska – dyrektor szkoły

     Maria Babicka- wicedyrektor szkoły              

Zmiana organizacji dowozów uczniów do szkoły w roku szkolnym 2022/2023.

Dodał sk. Kategoria Aktualności i wydarzenia

aaaaaa

  1. Wydział Edukacji w Siechnicach informuje,  że w roku szkolnym 2022/2023 nie będzie dowozów z miejscowości poza obwodem Gminy Siechnice tj. Bratowice i Zagródki.

Uczniowie z wymienionych miejscowości mogą dojeżdżać do szkoły autobusem Polbus z przystanku znajdującego się w najbliższej miejscowości, do którego muszą dojechać samodzielnie, np. rowerem.

  1. Od dnia 01.09.2022 r. będzie tylko jeden poranny kurs autobusu szkolnego POLBUS dowożącego uczniów z miejscowości: Łukaszowice, Ozorzyce, Bogusławice, Szostakowice i Sulimów.

W związku z powyższym następuje zmiana rozkładu jazdy porannego kursu autobusu szkolnego Polbus na trasie Łukaszowice, Ozorzyce, Bogusławice, Szostakowice i Sulimów.

  1. Wydział Edukacji w Siechnicach informuje,  że od 1.09. 2022 nie będzie dowozów  uczniów do PSP w Św. Katarzynie z miejscowości Smardzów.

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu
Menu