Warsztaty Design Thinking

Dodał sk. Kategoria Aktualności i wydarzenia

Jakub Hasik i Piotr Kokoszka z klasy VIIIa wzięli udział w warsztatach Design Thinking prowadzonych przez Pana Krzysztofa Rynkiewicza wykładowcę Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr.

 

Metoda ta polega na zorganizowanym i zespołowym procesie tworzenia rozwiązań opartych na empatycznym zrozumieniu potrzeb i motywacji odbiorców. Design Thinking składa się z pięciu etapów:

Uruchamianie empatii i diagnoza potrzeb

Analiza zasobów i potrzeb oraz definiowanie problemu

Generowanie pomysłów i szukanie rozwiązania

Tworzenie prototypu

Testowanie wybranych rozwiązań

Grupa szkoleniowa wybrała jeden (istotny dla nich) problem związany z edukacją ( słuchanie/ dostrzeganie) i w czasie kilku godzin analizowali poszczególne „szczeble” procesu. Design Thinking to metoda, która pozwala na uczenie się na błędach, angażuje, zmienia podejście do wielu spraw, ma charakter sprawczy.

Dla Piotra i Jakuba była to przede wszystkim lekcja poznania i opanowania konkretnych narzędzi kreatywnego myślenia.

XXII edycja programu stypendialnego dla uzdolnionych uczniów „zDolny Śląsk”

Dodał sk. Kategoria Aktualności i wydarzenia

 

FEM_N

Złóż wniosek o stypendium „zDolny Śląsk”!

Najstarszy program stypendialny na Dolnym Śląsku przyjmuje wnioski stypendialne. Zaproszeni do ubiegania się o roczne stypendia są uczniowie szkół podstawowych (od absolwentów klas 4) i ponadpodstawowych.

To już XXII edycja Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk”, który został zainicjowany w 2001 roku przez Fundację Edukacji Międzynarodowej wraz z Samorządem Dolnego Śląska. Wnioski przyjmowane będą do 4 października 2022. Laureaci zyskają roczne wsparcie finansowe na rozwój swoich talentów.

Stypendiami nagrodzeni zostaną kandydaci, którzy osiągają ponadprzeciętne wyniki w kategoriach: naukowej, artystycznej lub sportowej, a także uczniowie wyjątkowo intensywnie zaangażowani w działalność społeczną. Oceniane będą nie tylko osiągnięcia kandydatów, mierzone średnią ocen lub zdobytymi dyplomami, ale cała postawa uczniów, również ich wrażliwość na potrzeby innych. Dlatego też we wnioskach z trzech pierwszych kategorii pojawia się także pytanie o działania społeczne kandydata.

Nabór wniosków w XXII edycji programu stypendialnego „zDolny Śląsk” potrwa do 4 października 2022. Komisja Stypendialna przyzna około 50 rocznych stypendiów w wysokości od 2500 zł do 3500 zł dla uczniów i absolwentów szkół podstawowych (od klasy 4) i ponadpodstawowych.

Regulamin, szczegółowe warunki konkursu oraz wzory wniosków dostępne są na stronie Fundacji Edukacji Międzynarodowej:

Wypełnione i podpisane wnioski należy przesłać wyłącznie tradycyjną pocztą do 4 października 2022 na adres FEM: ul. Racławicka 101, 53-149 Wrocław, z dopiskiem na kopercie „zDolny Śląsk”. Nie ma możliwości składania wniosków osobiście.

Program Stypendialny „zDolny Śląsk” ma na celu znoszenie barier w dostępie do oświaty oraz wspieraniu uzdolnionej młodzieży na terenie Dolnego Śląska. Program został zainicjowany w 2001 roku przez Fundację Edukacji Międzynarodowej (FEM) i Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Był to pierwszy w Polsce program pomocy najzdolniejszej młodzieży obejmujący swoim zasięgiem całe województwo. Przy FEM powołano wówczas Kapitułę Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień. FEM zorganizowała już czternaście edycji programu stypendialnego. W jego ramach pomoc otrzymało blisko 1400 młodych ludzi; na ten cel wydatkowano około 1 500 000 złotych.

 

Program współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

ZDS_P_mniejsze tlo

Żywienie dzieci- informacja od firmy cateringowej QsQs otrzymana w dniu 1.09.2022r.

Dodał sk. Kategoria Aktualności i wydarzenia

Szanowni Państwo,

 

Poniżej przedstawiamy instrukcję zamawiania posiłków do placówki z cateringu QsQs catering za pomocą platformy zamowposilek.pl

 

Rejestracja jest możliwa na naszej stronie internetowej:

 

https://aplikacja.zamowposilek.pl/open_registration

 

Poniżej znajdują się linki do filmów instruktażowych (należy kliknąć w poniższe linki aby otworzyć lub skopiować do przeglądarki internetowej):

 

jak się zarejestrować:

https://youtu.be/mVUF8pUVsQM

 

jak płacić i zamawiać posiłki:

https://bit.ly/2J7o0xz

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu
Menu