Informacje dla rodziców

Drodzy Rodzice!

 

W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego zostaliśmy zmuszeni do odstąpienia od organizacji corocznego, czerwcowego spotkania z rodzicami dzieci, które od 1 września 2020 będą realizować obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym przy Publicznej Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie.

Podjęcie takich obowiązków przez dzieci w to bardzo duża zmiana w ich życiu. Aby proces przystosowania się dziecka do nowej rzeczywistości przebiegł spokojnie, warto o tym pomyśleć i dobrze się przygotować. Panie, specjalistki pracujące w zespole nauczycieli wychowania przedszkolnego przygotowały dla Państwa ważne informacje, które pozwolą przygotować dzieci na ten ważny moment.

 

Przygotowanie dziecka do uczestnictwa w zajęciach w oddziale przedszkolnym

Wzmacnianie samodzielności dziecka:

• włączać dziecko w prace domowe i wykonywać je razem z nim, ale bez wyręczania – dzieci bardzo chętnie angażują się w pomoc w domu,

• rozmawiać z dzieckiem w trakcie wykonywania tych prac – to znakomita okazja do lepszego poznania swego dziecka, tego, jak myśli, co już wie i umie, to także naturalna okazja do wyrażenia mu swojego zadowolenia z posiadanych przez niego wiadomości, umiejętności,

• pozwolić, aby dziecko samodzielnie się ubierało, rozbierało,

• pozostawić pole do własnych pomysłów i zachęcanie do tego – np. urządzenie swojego kącika czy pokoju,

• zachęcać do dokonywania wyborów, stwarzanie ku temu wiele okazji, rozmawiać o różnych możliwościach – np. przy kupowaniu ubrania.

Rozwijanie u dziecka ciekawości świata:

• podróżować z dzieckiem do krewnych, znajomych,

• organizować wyprawy do księgarni, do biblioteki, poszukiwać razem różnych informacji w Internecie, wspólnie przeglądać i czytać książki, czasopisma,

• rozmawiać z dzieckiem, prowokować do zadawania pytań, do samodzielnego poszukiwania na nie odpowiedzi, odpowiadać na jego pytania i zachęcać do zadawania kolejnych.

Kształtowanie postawy twórczej dziecka:

• zachęcać dziecko do różnych form ekspresji poprzez rysowanie, malowanie, lepienie, śpiew, taniec, grę na instrumentach, robienie zdjęć, gry edukacyjne,

• opowiadać dziecku różne historyjki, wymyślać je razem z dzieckiem, ilustrować rysunkami, gotowymi obrazkami, zdjęciami,

• zadawać pytania typu „a jak można to zrobić inaczej?”, przy czytaniu czy opowiadaniu historyjek pytania typu „a co było przedtem?”, „jak inaczej mogłoby się to skończyć?”,

• grać z dzieckiem w różne gry – planszowe, komputerowe,, bawić się w „gry językowe” – stosować rymowanki, wyliczanki, wymyślać nowe słowa,

• zachęcać do niestandardowych pomysłów – np. nietypowe prezenty dla bliskich, oryginale opakowania własnoręcznie przez dziecko przygotowane.

Wpływ na rozwój społeczny dziecka:

• utrzymywanie kontaktów z bliższymi i dalszymi krewnymi, zapraszanie ich do domu i odwiedzanie ich z dzieckiem,

• utrzymywać kontakty z sąsiadami i włączać w nie dziecko, np. poprzez drobne wspólne prace wokół domu czy w ogrodzie,

• zadbać o to, by dziecko miało jak najwięcej kontaktów z innymi dziećmi, nie tylko rówieśnikami,

• uczyć różnych form nawiązywania i podtrzymywania kontaktów, wysyłanie maili, rozmowy z wykorzystaniem skype’a, pisanie listów, kartek czy robienie laurek na rodzinne uroczystości.

Informacje ogólne

 

I. Diagnoza szkolna.

• W oddziałach przedszkolnych przeprowadzana jest dwa razy w ciągu roku szkolnego diagnoza dojrzałości szkolnej dziecka:

– wstępna w październiku i listopadzie

– końcowa – marzec i kwiecień.

• Wyniki diagnozy rodzice otrzymują pisemnie od wychowawcy grupy. Prowadzone są również konsultacje indywidualne.

II. Pakiety edukacyjne.

• W roku szkolnym 2020/2021 będziemy pracować na pakietach „Dzieciaki w akcji”. Pakiety te wraz z językiem angielskim są już zamówione dla grupy zerówek w wydawnictwie Nowa Era. Szczegółowych informacji będziemy udzielać na pierwszym zebraniu we wrześniu.

 

III. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

• W szkole jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Dzieci i rodzice mogą korzystać z pomocy psychologa i pedagoga szkolnego – konsultacje indywidualne. Dzieci zakwalifikowane na zajęcia podczas badań przesiewowych korzystają z terapii logopedycznej oraz pedagogicznej. Prowadzona jest również terapia metodą Biofeedback. Opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz inne ważne zaświadczenia np. o stanie zdrowia dziecka prosimy składać w sekretariacie szkoły.

 

IV. Bieżące informacje.

• Wszelkie informacje dotyczące wycieczek, konkursów, aktualnych wydarzeń będą wysyłane poprzez dziennik elektroniczny Librus – login i hasło rozdane zostaną na pierwszym zebraniu. Informacje bieżące, godziny pracy logopedy, pedagoga będą wywieszane również na tablicy korkowej przy klasie.

• Dzieci mogą korzystać z obiadów cateringowych- informacje otrzymają Państwo od wychowawcy pod koniec sierpnia.

• Dzieci będą miały do dyspozycji szafki w sali lekcyjnej- na przybory szkolne, a także na korytarzu szafki ubraniowe.

• Oddziały Przedszkolne pracują w godzinach od 6:30 do 17.00.

• Na terenie szkoły obowiązuje obuwie zmienne.

 

Wyprawka do „zerówki”

– Piórnik (np. tuba, saszetka)

– 2 Ołówki

– Kredki ołówkowe (zalecane „trójkątne”- kształtują nawyk prawidłowego chwytu narzędzia)

– Kredki pastele

– Kredki świecowe

– Gumka

– Temperówka

– Chusteczki higieniczne suche i mokre – duże opakowanie

– Podkładka do lepienia i malowania – mała A4

– Farby plakatowe

– Fartuszek ochronny

– Pędzelki: cienkie i grube ( ze sztywnym włosiem)

– Stabilny pojemnik na wodę

– Plastelina

– Klej w sztyfcie ( x 2)

– Klej MAGIC

– Blok techniczny biały: mały A4

– Blok techniczny kolorowy: mały i duży

– Nożyczki – zaokrąglone

– Teczka biurowa

– Papier kolorowy

– Worek, buty zmienne na białej podeszwie, granatowe lub czarne spodenki , biała koszulka na w-f

– Ubrania na zmianę (koszulka, majteczki, spodenki)

 

Przedmioty oraz rzeczy powinny być podpisane imieniem i pierwszą literą nazwiska dziecka.

 

Dla całej grupy: do ustalenia na pierwszym zebraniu z rodzicami

– Papier ksero biały i kolorowy

– Koszulki do segregatora

– Kolorowe brystole 10 szt.

– Nożyczki zwykłe i ozdobne

– Kleje

Mamy nadzieję, że przekazane przez nas informacje są odpowiedzią na Państwa najważniejsze pytania. Zapraszamy do odwiedzania i śledzenia pojawiających się wiadomości na stronie internetowej naszej szkoły: www.spkatarzyna.pl.

Z wyrazami szacunku

Jolanta Przybytniowska – Dyrektor Szkoły

Małgorzata Prucnal

Anna Skiba

 

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu
Menu