Ekomisja-nie marnuję

 

Podsumowanie akcji- „EkoMisja nie marnuję”

eko

Od listopada 2019r do stycznia 2020r. nasza szkoła uczestniczyła w realizacji projektu “EkoMisja -Nie Marnuję”. Projekt realizowany był przez edukatorów z Banków Żywności- naszym opiekunem została pani Małgorzata Talaga-Duma. Szkolnym koordynatorem projektu została pani Magdalena Zatoń- nauczycielka biologii, a w projekcie uczestniczyły uczniowie klas: 3a, 5b, 7a i 7b (ponad setka uczniów) wraz z wychowawcami.

Głównym celem tego projektu było zwiększanie świadomości, dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych (rodziców, nauczycieli) na temat ekologicznych skutków marnowania żywności.

Projekt zakładał zainicjowanie ekologicznych kół tematycznych – Szkolne Kluby Niemarnowania, których ideą było rozwijanie myślenia ekologicznego oraz kształtowanie postaw proekologicznych, poprzez realizację przygotowanych scenariuszy.

W ramach projektu wspólnie z Bankiem Żywności i partnerami dążymy do tego, by budować proaktywne postawy i zachowania ekologiczne wśród osób dorosłych, dzieci oraz młodzieży, poprzez działania edukacyjne pokazujące pozytywne aspekty ograniczenia marnowania żywności dla indywidualnych konsumentów (oszczędność pieniędzy, oszczędność energii, wody, surowców, troska o planetę, odpowiedzialność społeczna) oraz kreowanie mody na niemarnowanie żywności, jako kompleksowego zachowania proekologicznego.

W jaki sposób przebiegał projekt oczami uczestników – oto relacja jednej z uczennic: Pola Sójka uczennica klasy 7b:

„26.11.2019 r. w szkole rozpoczął się projekt „Ekomisja- nie marnuję”, który dotyczy problemu marnowania żywności, ale nie tylko. Projekt rozpoczął się spotkaniem z p. Małgorzatą Talagą-Dumą. Pani Małgosia przybliżyła nam cel projektu. Na koniec spotkania dobraliśmy się w cztery grupy, które miały różne tematy zadań- m.in. :

Jak przekonać rówieśników, aby dbali o planetę”, „Nasza planeta za 100 lat, jeśli nic nie zmienimy”, „Jak będzie wyglądała nasza planeta, jeśli już teraz zaczniemy o nią dbać” oraz „Co mogę zrobić dla naszej planety, aby była zadbana”

Mojej grupie przypadł temat ‘’Nasza ziemia za sto lat, jeśli nic nie zmienimy’’. Miałyśmy obowiązkowo przygotować plakat i coś jeszcze; my zdecydowałyśmy z dziewczynami, że przygotujemy film. Finał projektu miał się odbyć 24.01.2020 r. , czyli prawie dwa miesiące później, więc było dużo czasu. W międzyczasie w szkole, rozpoczął działać Szkolny Klub niemarnowania prowadzonym przez p. Magdalenę Zatoń, gdzie były realizowane zajęcia dotyczące m.in.: marnowania wody, energii, żywności i tego jak można to ograniczyć.

W piątek 24.0.2020r. odbyło się uroczyste podsumowanie projektu. Wtedy ponownie odwiedziła nas pani koordynator z Banku Żywności (p. Małgorzata) , ale także dyrektor szkoły p. Jolanta Przybytniowska. Każda grupa zaprezentowała swoje efekty pracy. Wszyscy zaprezentowali się świetnie, widać było, wszyscy przyłożyli się do zadania. Bardzo mi się podobał film grupy z tematem „Jak będzie wyglądała nasza planeta, jeśli teraz zaczniemy o nią dbać”. Na zakończenie cała nasza klasa dostała pamiątkowy dyplom udziału w projekcie. Według mnie, program był bardzo ciekawy, dużo dzięki niemu się nauczyłam. Najbardziej podobało mi się pokazywanie efektów swojej pracy na zakończeniu. Myślę, że powinno być więcej takich zajęć, które uświadamiają to, jak szkodliwie wpływamy niektórymi rzeczami na przyszłość planety.”

Spostrzeżenia edukatora z Banku Żywności- pani Małgorzaty Talagi-Dumy

„Bardzo się cieszę, że Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie mogła wziąć udział w ogólnopolskim projekcie Ekomisja, prowadzonym we współpracy m.in. z Bankiem Żywności. Olbrzymie zaangażowanie dzieci, cenne wsparcie ze strony Dyrekcji oraz Nauczycieli, szczególnie Pani Magdaleny Zatoń, która koordynowała na bieżąco wszystkie działania, sprawiło, że realizacja projektu zakończyła się dużym sukcesem. Uczniowie klas ,którzy wzięli udział w projekcie przygotowali niezwykłe prace (filmy, prezentacje, plakaty, wiersze) wymagające dużego zaangażowania, pokazując tym samym jak bardzo ważny jest dla nich temat dot. marnowania żywności, segregacji śmieci. W trakcie wspólnych dyskusji, wymieniali się poglądami w jaki sposób mogą i chcieliby zmienić swoje postępowanie, aby jeszcze w większym stopniu zadbać o najbliższe otoczenie. To była dla nas wszystkich bardzo cenna lekcja i nowe doświadczenie „

Z mojej strony mogę tylko napisać, że uczniowie naszej szkoły wzorowo wywiązali się z realizacji, tego projektu. Każda klasa i grupa miała inny pomysł, inne spojrzenie na tematy ważne dla nas wszystkich. W ramach projektu powstały: plakaty, utwory muzyczne, filmy, makiety oraz gra. Po raz kolejny młode pokolenie pokazało dorosłym, że los naszej planety nie jest im obcy, oraz że są oni bardzo świadomymi konsumentami. Zgodnie ze stwierdzeniem …”działaj lokalnie myśl globalnie”
Wszystkie prace można podziwiać w głównym holu naszej szkoły oraz z klasie biologicznej.

Magdalena Zatoń- szkolny koordynator projektu

Więcej informacji: https://bankizywnosci.pl/ekomisja/


Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu
Menu