Author Archive

Wycieczki klas piątych

Dodał sk. Kategoria Aktualności i wydarzenia

Klasy piąte miały ostatnio wiele atrakcji.

30 września pojechaliśmy na wycieczkę do Bolkowa i w Rudawy Janowickie.

Bolków przywitał nas słoneczną, jesienną pogodą. Wszyscy zwróciliśmy uwagę na wysoką wieżę zamku i jego grube mury. W towarzystwie przewodników poszliśmy na szczyt wieży. Tam wysłuchaliśmy opowieści przewodnika i podziwialiśmy wspaniałą panoramę.

Później mieliśmy okazję zajrzeć do lochów i obejrzeć broń oraz narzędzia tortur.

Z zamku pojechaliśmy zwiedzać Kolorowe Jeziorka w Wieściszowicach. Potem turystycznym szlakiem poszliśmy pod schronisko Szwajcarka, gdzie upiekliśmy przy ognisku pyszne kiełbaski.

Pełni wrażeń wróciliśmy wieczorem do Św. Katarzyny.

Z kolei dzień 10 października był czasem wrażeń kulturalnych. Trzy klasy piąte pojechały do Wrocławia na przedstawienie teatralne pt. ,,Mity greckie” w Narodowym Teatrze Edukacji. Uczniowie oglądali je z zainteresowaniem, ponieważ miało wartką akcję połączoną z dużą dawką humoru i dobrą grą aktorów.

Ostatnie dni były intensywnym czasem wyjazdów klas piątych. Jednak nikt nie narzekał, ponieważ był to czas bardzo dobrze wykorzystany.

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 2022r.

Dodał sk. Kategoria Aktualności i wydarzenia

29 września 2022 roku, obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Święto to zostało ogłoszone w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki i jest okazją do podkreślenia licznych zalet głośnego czytania, takich jak: oddziaływuje na pamięć i  wyobraźnię, uczy myślenia, koncentracji i uwagi, poszerza słownictwo, ułatwia naukę, jest wspaniałym sposobem na spędzenie wolnego czasu. Nasza szkoła również włączyła się do obchodów tego święta. Dzisiaj uczniowie mogli wysłuchać na lekcjach głośnego czytania przez panią dyrektor Jolantę Przybytniowską, panią wicedyrektor Marię Babicką, nauczycieli oraz specjalistów m.in.pedagoga specjalnego, logopedy, terapeuty pedagogicznego. Uczniowie starszych klas czytali młodszym. Czytaliśmy w świetlicy i w bibliotece. Głośne czytanie odbyło się również na forum klasy, gdzie uczniowie czytali fragmenty swoich ulubionych książek. W bibliotece uczniowie wysłuchali fragmentów książek z elementami rozszerzonej rzeczywistości, ukazujących świat w nowej technologii dzięki dedykowanej aplikacji tj. Antoine’a de Saint-Exupéry’ego “Mały Książe”, „O księciu który dostał kosza” oraz  „O wilku który nie zjadł nikogo” Wydawnictwa Jedność.

 

 

Zarządzenie 19/2022 w sprawie dni dodatkowo wolnych

Dodał sk. Kategoria Aktualności i wydarzenia

Zarządzenie nr 19 /2022

z dnia 30 września 2022 roku

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Św. Katarzynie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia

w sprawie dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

dla uczniów klas I-VIII w roku szkolnym 2022/2023

            Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego §5, ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 3 (Dz.U. z 2017  poz. 1603), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości  organizacyjne szkoły  zarządzam co następuje:

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023 są :

  • 31 października 2022 roku (poniedziałek);
  • 2 maja 2023 roku (środa);
  • 23 maja 2023 roku (wtorek) – egzamin ósmoklasisty;
  • 24 maja 2023 roku (środa) – egzamin ósmoklasisty;
  • 25 maja 2023 roku (czwartek) – egzamin ósmoklasisty;
  • 9 czerwca 2023 roku (piątek)– dzień po Bożym Ciele.

Zobowiązuję wszystkich wychowawców do powiadomienia uczniów i ich rodziców o w/w terminach.

W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych   –  szkoła zapewnia opiekę uczniom rodziców pracujących.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Jolanta Przybytniowska- dyrektor

Dodał sk. Kategoria Aktualności i wydarzenia

mLegitymacja

mLegitymacja szkolna to bezpieczne narzędzie, dzięki któremu uczniowie potwierdzą przysługujące im uprawnienia, za pomocą telefonu komórkowego.

„Mobilna” legitymacja będzie mogła być wydana uczniowi, któremu uprzednio wydano legitymację szkolną. Okres ważności mLegitymacji będzie tożsamy z okresem ważności wydanej uczniowi odpowiednio legitymacji szkolnej (przedłużenie ważności wspomnianych Legitymacji wymagało będzie ponownego wydania mLegitymacji).

mLegitymacja będzie unieważniona przez szkołę w przypadku utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej. Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja .

To dokładnie to samo, co „zwykła legitymacja szkolna, ale w telefonie. Będzie jednak równoważna z tradycyjną.

Z „mobilnej” wersji legitymacji będzie można korzystać w tych samych sytuacjach, co w przypadku „tradycyjnych” dokumentów. Za pomocą mLegitymacji potwierdzimy status ucznia podczas kontroli biletów, czy zakładania karty w bibliotece. Będzie on również podstawą do otrzymania przysługujących zniżek.

Można ją zweryfikować wizualnie  – posiada takie zabezpieczenia jak hologram
i animowana flaga. Dodatkowo, w przypadku wątpliwości, można wykorzystać ogólnodostępną aplikację mWeryfikator, która sprawdzi nie tylko autentyczność dokumentu, ale także fakt czy dokument nie został zastrzeżony w szkole (w przypadku np. zgubienia telefonu).

Europejski Dzień Języków Obcych

Dodał sk. Kategoria Aktualności i wydarzenia

Jak co roku w naszej szkole 26 września obchodzony był Europejski Dzień Języków Obcych. Uczniowie przygotowali plakaty z pozdrowieniami w różnych językach, a klasy młodsze pomalowały flagi krajów niemiecko i anglojęzycznych. Odbyły się również lekcje tematyczne na temat korzyści uczenia się języków obcych. Wszystkie prace zostały wywieszone na specjalnej tablicy w hallu szkoły oraz na drzwiach poszczególnych klas.

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu
Menu