Zarządzenie 19/2022 w sprawie dni dodatkowo wolnych

Dodał sk. Kategoria Aktualności i wydarzenia

Zarządzenie nr 19 /2022

z dnia 30 września 2022 roku

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Św. Katarzynie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia

w sprawie dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

dla uczniów klas I-VIII w roku szkolnym 2022/2023

            Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego §5, ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 3 (Dz.U. z 2017  poz. 1603), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości  organizacyjne szkoły  zarządzam co następuje:

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023 są :

  • 31 października 2022 roku (poniedziałek);
  • 2 maja 2023 roku (środa);
  • 23 maja 2023 roku (wtorek) – egzamin ósmoklasisty;
  • 24 maja 2023 roku (środa) – egzamin ósmoklasisty;
  • 25 maja 2023 roku (czwartek) – egzamin ósmoklasisty;
  • 9 czerwca 2023 roku (piątek)– dzień po Bożym Ciele.

Zobowiązuję wszystkich wychowawców do powiadomienia uczniów i ich rodziców o w/w terminach.

W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych   –  szkoła zapewnia opiekę uczniom rodziców pracujących.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Jolanta Przybytniowska- dyrektor

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu
Menu