Kadra

Dyrekcja

mgr Jolanta Przybytniowska – Dyrektor
jolantaprzybytniowska@spkatarzyna.pl

mgr Maria Babicka – Wicedyrektor
mariababicka@spkatarzyna.pl 

 

Specjaliści

mgr Anna Chmura – pedagog szkolny

mgr Dorota Krotofil – logopeda

mgr Elżbieta Procyk- logopeda

mgr Ewelina Weps-Duffy – psycholog szkolny

mgr  Alicja Szczygieł- terapia pedagogiczna 

mgr Bogumiła Sus – kierownik świetlicy

 

Kadra

mgr Marta Banaś – edukacja wczesnoszkolna

mgr Róża Bernat- język niemiecki

mgr Anna Besz- edukacja wczesnoszkolna

mgr Małgorzata Białas – edukacja wczesnoszkolna

mgr Dorota Borkowska – tenis stołowy

mgr Małgorzata Broczkowska – technika, świetlica

mgr Dorota Bronowicka – język polski

mgr Marta Cisek- wychowanie przedszkolne

mgr Ewa Diug-Pawłowicz- język angielski

mgr Alicja Dubaj – historia, wos

mgr Magdalena Dziubek- matematyka

mgr Ewa Galewska – fizyka

mgr Daniela Godlewska-Grucela- nauczyciel wspomagający

mgr Agata Gwizd-Leszczyńska – plastyka, świetlica

mgr Monika Hawrot – przyroda, geografia

mgr Krzysztof Jędrzejczyk – religia

mgr Helena Juszkiewicz – język angielski

mgr Joanna Kaczara – język angielski

mgr Łucja Kędzia- muzyka

mgr Tadeusz Kinzel – wychowanie fizyczne

mgr Paulina Kołodziej-Czyż- świetlica

mgr Magdalena Kochan-Nowik – informatyka

mgr Bożena Kozłowska- język niemiecki

mgr Anna Krasnowska – edukacja wczesnoszkolna

mgr Aleksandra Krużycka- język angielski

mgr Weronika Kuszyk- edukacja wczesnoszkolna

mgr Dominik Makowski- wychowanie fizyczne

mgr Katarzyna Mazur – edukacja wczesnoszkolna

mgr Małgorzata Mikieko – informatyka, matematyka 

mgr Sylwia Milewska- język angielski

mgr Agata Nowak- matematyka

mgr Joanna Olszewska- język angielski, język niemiecki

mgr Piotr Olszewski- język angielski

mgr Monika Parużyńska- religia

mgr Dagmara Pietrasz- edukacja wczesnoszkolna

mgr Małgorzata Prucnal – nauczyciel wspomagający

mgr Małgorzata Ptak –  język polski

mgr Teresa Ressing- edukacja wczesnoszkolna

mgr Joanna Rogowska – j. niemiecki

mgr Agata Safian- biblioteka, informatyka

mgr Izabela Siegieniewicz- nauczyciel wspomagający, pedagog specjalny

mgr Anna Skiba – nauczyciel wspomagający

mgr Beata Skotnicka – nauczyciel wspomagający

mgr Agnieszka Stańczyk- edukacja wczesnoszkolna

mgr Joanna Stępień- nauczyciel wspomagający

mgr Joanna Szablińska- Łaba- język polski

mgr Izabela Szmidt- świetlica

mgr Joanna Szreter – edukacja wczesnoszkolna, biologia

mgr Ireneusz Tabisz – tańce

mgr Urszula Wawrzaszek- chemia

mgr Izabela Wesołowska – wychowanie fizyczne

mgr Angelika Wiatr- edukacja wczesnoszkolna

mgr Iwona Wierzbicka – edukacja wczesnoszkolna

mgr Paulina Witkowska- edukacja wczesnoszkolna

mgr Tomasz Wilczak – historia, j. polski

mgr Violetta Woźniak –  świetlica

mgr Magdalena Zatoń – biologia, edb

mgr Katarzyna Ziobrowska – nauczyciel wspomagający, pedagog specjalny

 

 

Sekretarz szkoły

mgr Magdalena Grodowska-Hasik

 

Administracja

Alicja Kopacz – kadry

Zofia Zagził – kierownik gospodarczy

 

W naszej szkole zatrudnionych jest 75 pracowników. W tym 63 nauczycieli oraz 12 pracowników administracji i obsługi.

Wszyscy pracownicy szkoły stanowią wspaniały dojrzały zespół, który charakteryzuje się wysoką elastycznością, potrafi maksymalnie wykorzystywać swój potencjał oraz swoje umiejętności i zdolności w pracy z dziećmi i rodzicami.

Przede wszystkim stawiamy na rozwój. Zaspokajamy potrzeby wszystkich członków zespołu. Otwartość, szczerość, zaufanie, współpraca i twórcza konfrontacja oraz ciągłe ocenianie osiągniętych rezultatów stały się sposobem na życie zespołu. Dla większości praca z dziećmi stała się pasją, dla nich też ciągle rozwijamy się, chcemy ze sobą współpracować. Otwarcie mówimy o problemach i skutecznie je rozwiązujemy. Posiadamy wysokie poczucie własnej wartości. To wszystko przyśpiesza integrację zespołu wokół celów i zadań. Ciągle jesteśmy „w drodze”.

Atmosfera panująca w zespole emanuje na innych członków społeczności, a w szczególności na uczniów. Dzieci najbardziej odczuwają przyjazną atmosferę i z przyjemnością przychodzą do szkoły nawet wtedy, gdy trzeba od niej odpocząć.

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu
Menu