Godziny pracy pracowników

 

Pani Dyrektor Szkoły Jolanta Przybytniowska  w/s uczniów przyjmuje interesantów:

Wtorek                                 10.00 – 12.00

Czwartek                            15.00 – 16.00

 

Pani wicedyrektor Szkoły Maria Babicka w/s uczniów przyjmuje interesantów:

Czwartek                            15.00 – 16.00

 

Pani  kierownik świetlicy Bogumiła Sus w/s uczniów przyjmuje interesantów:

Poniedziałek            8.00 – 9.00

 

Godziny pracy Pani Anny Chmury– pedagoga i  szkolnego doradcy zawodowego

Poniedziałek            8.00 – 14.00, 14.00 – 15.00*

*konsultacje dla uczniów i rodziców

Wtorek                      8.00 – 14.30

Środa                          8.00 – 14.30

Czwartek                   9.00 – 15.00

Piątek                         9.00 –14.00

 

Godziny pracy Pani Eweliny Weps-Duffy – psychologa szkolnego

Poniedziałek            9.00 – 15.00

Wtorek                      8.00 – 14.30, 14.30 – 15.30*

* konsultacje dla uczniów i rodziców

Środa                         9.00 – 15.00

Czwartek                   8.00 – 15.30

Piątek                        8.00 – 14.30

 

Godziny pracy Pani Izabeli Siegieniewicz  – pedagoga specjalnego

klas 0-2

Poniedziałek             10.45 – 11.30, 12.30 – 13.35

Wtorek                      8.45 – 9.50

Środa                         11.30 – 12.30

Czwartek                   11.30 – 13.35

Piątek                        11.30 – 12.30

 

Godziny pracy Pani Katarzyny Ziobrowskiej  – pedagoga specjalnego

klas 3-8

Poniedziałek             10.35 – 12.35

Wtorek                      12.00 – 12.45

Środa                         9.50 – 10.35, 12.30 – 13.30

Czwartek                   12.50 – 14.20

 

Nauczyciel bibliotekarz – Pani Agata Safian

 

Bibliotek szkolna jest czynna dla uczniów w  godzinach :

Poniedziałek                        7.30 – 8.55, 12.50 – 13.35, 14.30 – 15.00

Wtorek                                  7.30 – 12.50, 13.40 – 15.25

Środa                                     7.30 – 9.50, 10.35 – 12.50, 13.35 – 15.25

Czwartek                               7.30 – 15.30

Piątek                                    7.30 – 12.50

 

Pielęgniarka ZOZ w Św. Katarzynie Pani Benita Olszewska:

Wtorek                      8.00 – 15.00

 

Środa                          8.00 – 15.00

 

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu
Menu